کاربر گرامی  خوش آمدید ... 
  امروز: دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت: 
  -
  ۱۰  OFF%
  عدس پالیز

  عدس پالیز

  900 گرم

  ۱۰,۶۲۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لپه تبریز پالیز

  لپه تبریز پالیز

  900 گرم

  ۱۲,۴۲۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا چشم بلبلی پالیز

  لوبیا چشم بلبلی پالیز

  900 گرم

  ۱۱,۲۵۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا چیتی پالیز

  لوبیا چیتی پالیز

  900 گرم

  ۱۲,۴۶۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا سفید پالیز

  لوبیا سفید پالیز

  900 گرم

  ۱۰,۷۱۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا قرمز پالیز

  لوبیا قرمز پالیز

  900 گرم

  ۹,۱۳۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  ماش اعلا پالیز

  ماش اعلا پالیز

  900 گرم

  ۱۱,۶۱۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا کشاورزی پالیز

  لوبیا کشاورزی پالیز

  900 گرم

  ۱۱,۵۲۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  بلغور جو پالیز

  بلغور جو پالیز

  700 گرم

  ۳,۲۸۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  جو پوست کنده پالیز

  جو پوست کنده پالیز

  700 گرم

  ۳,۱۹۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  جو پرک پالیز

  جو پرک پالیز

  400 گرم

  ۲,۳۸۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لپه گیشا

  لپه گیشا

  ۷,۴۹۷  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  عدس گیشا

  عدس گیشا

  700 گرمی

  ۶,۹۳۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا قرمز گیشا

  لوبیا قرمز گیشا

  700 گرمی

  ۶,۹۳۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا سفید دانه گل

  لوبیا سفید دانه گل

  700 گرم

  ۵,۵۸۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا رشتی دانه گل

  لوبیا رشتی دانه گل

  700 گرم

  ۹,۱۸۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  لوبیا چیتی دانه گل

  لوبیا چیتی دانه گل

  700 گرم

  ۹,۱۸۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  جو پرک دانه گل

  جو پرک دانه گل

  350 گرم

  ۱,۵۳۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  بلغور جو دانه گل

  بلغور جو دانه گل

  700 گرم

  ۲,۰۷۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  نخود دانه گل

  نخود دانه گل

  700 گرم

  ۷,۲۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان محصول