کاربر گرامی  خوش آمدید ... 
  امروز: دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت: 
  -
  زیتون ویژه کامزیت

  زیتون ویژه کامزیت

  680 گرم- زیتون سبز فرآیند شده با هسته درشت

  ۱۷,۰۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۵  OFF%
  زیتون شوربی هسته کامزیت

  زیتون شوربی هسته کامزیت

  650 گرم - زیتون سبز فرآیند شده

  ۱۴,۲۵۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی 7 بیجار اصالت

  ترشی 7 بیجار اصالت

  680 گرم

  ۴,۳۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی زیتون با فلفل اصالت

  ترشی زیتون با فلفل اصالت

  680 گرم

  ۶,۸۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی فلفل سبز اصالت

  ترشی فلفل سبز اصالت

  620 گرم - تند

  ۶,۰۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی شور مخلوط اصالت

  ترشی شور مخلوط اصالت

  680 گرم

  ۴,۰۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی پیاز اصالت

  ترشی پیاز اصالت

  680 گرم

  ۴,۴۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی سیرگل اصالت

  ترشی سیرگل اصالت

  680 گرم - سیر قرمز

  ۹,۹۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی مخلوط اصالت

  ترشی مخلوط اصالت

  680 گرم

  ۴,۰۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی لیته اصالت

  ترشی لیته اصالت

  680 گرم

  ۴,۴۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ترشی بندری اصالت

  ترشی بندری اصالت

  تند - 680 گرم

  ۴,۵۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  خیارشور مهرام

  خیارشور مهرام

  680گرم

  ۳,۴۵۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  خیار شور درجه یک تاکسا

  خیار شور درجه یک تاکسا

  660 گرم

  ۳,۳۳۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  ترشی مخلوط تاکسا

  ترشی مخلوط تاکسا

  660 گرم

  ۲,۹۷۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۲۰  OFF%
  ترشی مخلوط گوجه ای تاکسا

  ترشی مخلوط گوجه ای تاکسا

  660 گرم

  ۳,۲۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۱۰  OFF%
  ترشی فلفل تاکسا

  ترشی فلفل تاکسا

  600 گرم

  ۳,۷۸۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۲۵  OFF%
  ترشی بندری تاکسا

  ترشی بندری تاکسا

  660 گرم

  ۲,۷۷۵  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۲۰  OFF%
  ترشی لیته تاکسا

  ترشی لیته تاکسا

  660 گرم - مخلوط لیته

  ۲,۴۰۰  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ۲۵  OFF%
  خیار شور ویژه رعنا

  خیار شور ویژه رعنا

  660 گرم

  ۴,۴۶۲  تومان

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  زیتون شور کامزیت

  زیتون شور کامزیت

  ویژه - 680 گرم

   

  در سبد خرید من

  عدد قرار گیرد

  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان محصول